Verdigrunnlag

Braskereidfoss IL er en virksomhet som er bygd opp rundt kjerneproduktet; fotball. Ski og Trim er også andre grupper under idrettslaget. Felles for alle gruppene er klubbens verdigrunnlag og fundamenter. Noen gjør jobben sin på banen, andre utenfor. Vi har noen få, felles leveregler som beskriver og veileder oss. Disse levereglene - verdigrunnlaget - i Braskereidfoss Idrettslag skal bidra til at Fæssa er den klubben publikum ønsker å se, fotballspillere ønsker å spille for, og flinke folk ønsker å jobbe for.

Verdiene våre er verken hemmelige eller kompliserte. Verdiene skal være enkle og åpenbare. Skal du lykkes i Braskereidfoss, er det viktig at du forstår, aksepterer og etterlever disse verdiene. Da er du på god vei til å bli en verdifull medspiller og et viktig bidrag til Braskereidfoss fremtidige suksess, både på og utenfor banen.

Alle med tilknyting til Braskereidfoss Fotball har ett overordnet mål: Å skape et fotballag som spiller artig og angrepsvillig fotball. Alt vi gjør, både på og utenfor banen, skal bidra til at klubben lever opp til denne ambisjonen.

I Braskereidfoss har vi tradisjon for åpenhet og direkte kommunikasjon. Et åpent klubbhus, høy grad av tilgjengelighet og stor takhøyde skal være grunnleggende trekk i klubbens personlighet.

Vi skal derfor strekke oss så langt som praktisk mulig for å være imøtekommende og hjelpsomme overfor journalister, samarbeidspartnere, privatpersoner og andre.

Vi vet at stemninger smitter raskt, både de gode og de dårlige.

Vi skal ha en åpen, ærlig kommunikasjonskultur hvor vi snakker direkte til hverandre. I Braskereidfoss snakker vi med hverandre, ikke om hverandre!

I Braskereidfoss har vi beina godt plantet på jorda. Å vinne fotballkamper gjør oss ikke viktigere enn folk flest.

Vi er stolte av folkeligheten vår, og vet at et åpent klubbhus og ydmykhet overfor supporterne våre gir oss ballast til å tåle suksess. Vi snakker med og tar oss tid til alle, uansett status eller rolle.

Som involverte i kommunens mest omtalte fotballklubb er vi, enten vi liker det eller ikke, alltid representanter for klubben vår. Dette setter strenge krav til hvordan vi oppfører oss også utenfor jobben. Vår folkelighet skal vises med handling – ikke bare ord.

Folkelighet som leveregel gjelder både internt og eksternt. I Braskereidfoss IL er ingen større enn andre. Her er alle medlemmer like mye verdt – uansett stilling og funksjon.

Skal vi nå klubbens ambisjon må vi være preget av arbeidsglede og godt humør.

Godt humør er energiskapende, skjerper yteevnen og bygger bånd.

Sterkt engasjement er en sentral drivkraft i all positiv utvikling. I Braskereidfoss skal vi legge til rette for mennesker med sterkt engasjement for klubben.

I Braskereidfoss bryr vi oss om samfunnet omkring oss. Vårt engasjement skal gå langt utover det å vinne fotballkamper.

I Braskereidfoss er det en del av jobben – for alle spillere – å gi tilbake til de som ikke er like heldigstilte som oss. Som en institusjon i Øst-Norge med sterk tro på idrettens positive rolle i samfunnet er det naturlig for Braskereidfoss å bidra til bedre forhold for idrettsutøvelse, særlig for barn og ungdom.

Som klubb og medmennesker stiller vi med glede opp der det er naturlig for oss å bidra, både i humanitære og sportslige prosjekter.

I Braskereidfoss skal du først og fremst få mulighet til å bli bedre på det du er god i fra før. Slik får du – og klubben – maksimal utnyttelse av dine sterke sider.

Det er viktig å gå på jobb eller banen for å være best mulig selv, men i BILer det langt viktigere å gjøre medspillerne bedre. Som spillere i Braskereidfoss skal vi sette våre kolleger i flest mulig situasjoner som de behersker godt, da blir resultatet best mulig. Ingen i klubben har noen egenverdi utover det å gjøre kjerneproduktet – fotballaget – best mulig.

Neste kamp:

               5. divisjon

               Sted: Grue Stadion

               21. arpil. 19:30

   -   
Grue    Braskereidfoss
     

Tabell 5. divisjon 2017

# Lag Ka Po
1 Braskereidfoss 0 0
1 Elverum 2 0 0
1 Furnes 0 0
1 Grue 0 0
1 Hamar 0 0
1 Hernes 0 0
1 Kjellmyra/Flisa 2 0 0
1 Kongsvinger 0 0
1 Løten 2 0 0
1 Rena 0 0
1 Ringsaker 0 0
1 Stange 0 0
1 Vang 0 0

Følg oss på Twitter