Saksliste Årsmøte 2017

I forbindelse med årsmøte som avholdes på Vidarvoll 19.mars klokken 19:00 ligger nå sakslisten ute. Klubben skal også utarbeide en organisasjonsplan og vedta en lovnorm for 2017. Litt informasjon om dette følger under sakslisten. 

Sakslisten er som følger: 

Saksliste:

Sak 1: Åpning og godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap  

Sak 10: Behandle innkomne saker og forslag                                                           

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13. Behandle lovnorm for idrettslag

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2               Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Kontrollkomité

15.5               Valgkomité

 

Sak 13: Lovnorm for idrettslag

I årsmøtet skal vi vedta en lovnorm for idrettslag. Dette er en rimelig formell sak der vi følger idrettsforbundets mal og fyller inn med våre spesifikke opplysninger. 

Se vedlagte fil "Lovnorm for idrettslag".

 

Sak 14: Organisasjonsplan

Idrettslag skal ha organisasjonsplaner. For nåværende leder har dette vært ukjent fram til i vinter. Det er derfor urealistisk at en organisasjonsplan for BIL skal ferdigbehandles i årets årsmøte. Men vi sikter oss inn mot å lage en slik plan tilpasset vår virksomhet.

I alt organisasjonsliv er det nyttig å vite hvorfor en organisasjon eksisterer. Dette er noe en organisasjonsplan kan støtte oppunder.

Vedlagt ligger en mal for organisasjonsplanen. Denne vil vi bruke som utgangspunkt i tida framover, og vi er takknemlige om noen av åresmøtedeltagerne eller øvrige medlemmer kommer med innspill om hva som er nyttig og mindre nyttig å ha med i en slik organisasjonsplan.

Så håper vi at den endelige planen kan vedtas i årsmøtet 2018.

Last ned malen til Organisasjonsplanen her!

 

 

Neste kamp:

               5. divisjon

               Sted: Grue Stadion

               21. arpil. 19:30

   -   
Grue    Braskereidfoss
     

Tabell 5. divisjon 2017

# Lag Ka Po
1 Braskereidfoss 0 0
1 Elverum 2 0 0
1 Furnes 0 0
1 Grue 0 0
1 Hamar 0 0
1 Hernes 0 0
1 Kjellmyra/Flisa 2 0 0
1 Kongsvinger 0 0
1 Løten 2 0 0
1 Rena 0 0
1 Ringsaker 0 0
1 Stange 0 0
1 Vang 0 0

Følg oss på Twitter